Rusínsky festival

Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku a Mesto Svidník pozýva na festival kultúry Rusínov Slovenska a Festival Viery, ktoré sa uskutočnia v dňoch 24. - 28. mája vo Svidníku.

22356