S úctou k človeku

Galantské osvetové stredisko pozýva Seminár a praktické ukážky občiansko-spoločenských obradov - "S úctou k človeku", ktorý sa uskutoční 22. – 23. októbra 2015 od 9.00 h v Renesančnom kaštieli Galanta.

19095