Sčítanie obyvateľov by mohlo priniesť aj rozšírenie jazykových práv pre národnostné menšiny, myslí si Bukovszky

SITA-Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky očakáva po zverejnení výsledkov sčítania obyvateľstva rozšírenie jazykových práv pre národnostné menšiny.

Zo správy o priebehu a výsledkoch piateho kola monitorovania úrovne implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v SR vyplýva, že právny rámec a percentuálne obmedzenia naďalej bránia používaniu jazykov menšín v administratíve. Takmer pri všetkých jazykoch je ich používanie v tejto oblasti v porovnaní so záväzkami Slovenska v praxi obmedzené.
Na plné uplatňovanie charty sú potrebné flexibilné opatrenia a proaktívny prístup orgánov. V tejto súvislosti pre agentúru SITA splnomocnenec uviedol, že najefektívnejším riešením by bola zmena pohľadu či filozofie zodpovedných, no nie len štátnych orgánov, na záväzky SR z charty.

Európska charta

Ako ďalej priblížil, vláda SR v stredu 11. novembra schválila Správu o priebehu a výsledkoch priateho kola monitorovania implementácie Európskej charty.
„Očakávam, že v zmysle uznesenia vlády zavedú určené rezorty konkrétne opatrenia. Aj keď na ich riešenie nie sú vyčlenené osobitné finančné prostriedky, jednotlivé rezorty majú tieto zabezpečiť v rámci schválených finančných limitov,“ pripomenul Bukovszky s tým, že jeho snahou je vstúpiť do realizácie uznesenia vlády.

Digitálny systém

Podľa splnomocnenca, na zlepšenie súčasnej situácie v oblasti prístupu k menšinovým jazykom v administratíve a vo verejnej správe je daná možnosť pri prechode na digitálny systém, a to cez službu e-Slovensko.
Upozornil, že aj napriek tomu, že v minulosti apeloval na príslušné orgány, sa pri budovaní tohto systému zabudlo na ústavou garantované práva národnostných menšín.

„Okrem toho sme teraz pripravili v poradí už piatu správu o používaní menšinových jazykov za obdobie 2019-2020. Uznesenie vlády, ktorým vláda správu schváli, bude obsahovať ďalšie konkrétne opatrenia na zlepšenie situácie,“ doplnil na záver Bukovszky.

28099