Škôl s menšinovým vyučovacím jazykom by malo pribudnúť

Bratislava 1. septembra (TASR) – Počet škôl, v ktorých sa deti môžu vzdelávať v jazyku národnostnej menšiny, by mal v novom školskom roku stúpnuť. Pre TASR to naznačilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky, naopak, očakáva skôr regres.

V školskom roku 2018/2019 sa v jazykoch národnostných menšín vyučovalo v 707 školských zariadeniach – v 352 materských a 256 základných školách, v 27 gymnáziách a 37 stredných odborných školách a takisto v 28 spojených základných školách s materskou školou a siedmich špeciálnych stredných školách. Celkovo mohlo ústavné právo učiť sa v materinskej reči využiť v 707 školách 50.182 detí.

"Podľa aktuálneho registra predpokladáme, že sa počet školských zariadení zvýši na viac ako 800," uviedlo pred začiatkom nového školského roka MŠVVaŠ. Rezort zároveň upozornil, že presné údaje bude mať až po zozbieraní a spracovaní dát na konci októbra.

Vládny splnomocnenec pre národnostné menšiny poukazuje na to, že hoci štatistické ukazovatele týkajúce sa národnostných škôl nevyzerajú zle, demografický a asimilačný trend stavia zriaďovateľov do čoraz väčších ťažkostí. Argumentuje aj vlastnými skúsenosťami, ktoré získal počas leta od zriaďovateľov na celom Slovensku. "Evidoval som skôr negatívne správy, priznania veľkých problémov, ktoré so zabezpečením škôl majú. Ani raz som nepočul, že by sa niekde chystali otvoriť nové školské zariadenie. Predpokladám, že v niektorých regiónoch, naopak, nastane pokles takýchto škôl, hlavne tých s vyučovacím jazykom maďarským,“ uviedol Bukovszky.

Kým v prípade škôl s vyučovacím jazykom maďarským, prípadne kombináciou slovenského a maďarského jazyka ide o výraznú väčšinu (672) všetkých škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny, v rómskom jazyku neposkytuje vzdelávanie žiadna škola. Rómčinu možno nájsť len ako jeden z predmetov, ktorý sa vyučuje na ôsmich školách, tri z nich sú základné školy v Kremnici, Košiciach a Kružlovej. Zriadenie škôl, ktoré by vyučovali v rómskom jazyku i zvýšenie podielu tých, ktoré rómsky jazyk majú ako predmet, naráža dlhodobo na nedostatok učiteľov rómskeho jazyka.
Rezort školstva i vládny splnomocnenec sa zhodujú, že situáciu by malo zlepšiť otvorenie nových študijných odborov, ktoré by mali generovať nových učiteľov pre rómsky jazyk a zvýšiť tak možnosti, ktoré v tomto smere ponúka zatiaľ Ústav romologických štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. MŠVVaŠ pripomína, že špecializáciu na romológiu budú môcť od školského roku 2020/2021 využiť študenti Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, dôležitým medzníkom by malo byť však už v aktuálnom akademickom roku vôbec prvé otvorenie vysokoškolského štúdia rómskeho jazyka pedagogického zamerania na Prešovskej univerzite. "Tento počin považujeme za významný krok k rozvoju jazyka na akademickej úrovni s priamym presahom do školskej praxe na všetkých stupňoch. Očakávaním je, že absolventi štúdia sa budú na úrovni základného a stredného školstva uplatňovať ako učitelia rómskeho jazyka," uviedol rezort.

Bukovszky v tejto súvislosti pripomína, že posilnenie vyučovania v rómčine je prospešné aj pre majoritu. "Práve vybudovaním a rozvojom podmienok pre deti z rómskej komunity v našom školstve budeme môcť zabezpečiť ich oveľa lepšiu integráciu," poznamenal.

( TASR)

26917