Slov-lex sa rozšíril o ďalšie zákony v menšinových jazykoch

Preklad najdôležitejších zákonov do jazykov národnostných menšín aj napriek pandémii pokračuje. Na právnom a informačnom portáli Slov-lex pribudli ďalšie zákony v maďarskom, ukrajinskom, rusínskom či rómskom jazyku, ktoré pripravili členovia poradnej jazykovej skupiny splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny. Zákony sa prekladali na základe výberu jednotlivých menšín a úzko súvisia s ich špecifickými potrebami. Tohto času je na portáli Slov-lex zverejnených 16 maďarských, 13 rómskych, 11 rusínskych, 9 ukrajinských a 8 nemeckých legislatívnych prekladov. Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky uvítal ich rozšírenie a pre pokračovanie tohto procesu prízvukuje. „V ostatných mesiacoch vedieme intenzívne rokovania s Úradom podpredsedu vlády SR pre legislatívu, aby sme zabezpečili preklad ďalšieho balíčka zákonov. Som rád, že naštartované procesy prinášajú nové úspechy. Z pozície splnomocnenca budem naďalej vyvíjať kroky k tomu, aby sa zabezpečil stabilný spôsob prekladov“, zdôraznil Bukovszky.

Zverejnené právne normy v jazykoch národnostných menšín majú vo vzťahu k ekvivalentu v štátnom jazyku informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Treba však poukázať na to, že tieto preklady svojou jednotnou terminológiou zabezpečujú základnú podmienku správneho informovania občanov o ich obsahu v ich materinskom jazyku a zabezpečujú ich autenticitu. Link na právne predpisy v jazykoch národnostných menšín: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy-v-jazyku-narodnostnych-mensin

28378