Splnomocnenec Bukovszky má výhrady k novele zákona o občianstve. Nie však z menšinového, ale z ľudsko-právneho hľadiska

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky považuje pripravovanú novelizáciu zákona o štátnom občianstve za nedostatočnú a pripomína, že návrh ministerstva vnútra v zásade nerieši problém, ktorý vznikol v roku 2010. Bukovszky upozorňuje, že zmena zákona bola neprimeranou reakciou vtedajšej vlády Roberta Fica na maďarský zákon, ktorý umožnil zahraničným Maďarom prijať  aj druhé občianstvo. „Novela, ktorá je na stole nepochopila ľudsko-právny aspekt tohto problému“, zdôraznil Bukovszky, a preto v danej súvislosti predložil  do medzirezortného pripomienkového konania niekoľko zásadných pripomienok. 
 
Splnomocnenec je presvedčený, že aj napriek deklarácii v Programovom vyhlásení vlády navrhované riešenie len zmierňuje podmienky straty občianstva, čo považuje za nedostatočné. Navrhuje obnoviť právny stav existujúci do roku 2010, tzn. aby jedinou formou straty štátneho občianstva SR bolo prepustenie zo štátneho zväzku na vlastnú žiadosť. V súlade s ústavou tak nikomu nebude môcť byť štátne občianstvo SR odňaté proti jeho vôli. Takéto riešenie považuje za nápravu stavu, keď zákon právnou fikciou spojil vôľu občana nadobudnúť štátne občianstvo iného štátu s vôľou dobrovoľného vzdania sa štátneho občianstva SR, čo považuje za neprijateľné.
 
„Nadobudnutie štátneho občianstva iného štátu, nemusí byť a zväčša ani nie je totožné s vôľou stratiť štátne občianstvo SR”, upozornil Bukovszky.

27848