Splnomocnenec Bukovszky posilňuje spoluprácu s Radou Európy

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky prijal Oksanu Tomovú mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Slovenskej republiky a stálu predstaviteľku Slovenskej republiky pri Rade Európy. Splnomocnenec Bukovszky je presvedčený, že stretnutie prinesie nové impulzy v oblasti ochrany menšinových práv.

Slovenská republika sa postupným prijatím Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín a Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykovzaviazala chrániť práva národnostných menšín aj na medzinárodnej úrovni. Prijatie spomínaných dokumentov nebol len formálny akt, ale právny rámec, ktorý je základom menšinových práv na Slovensku, a ktorý sa pravidelne monitoruje.

Aj o z tohto dôvodu bolo stretnutie s veľvyslankyňou zamerané na zintenzívnenie a prehĺbenie spolupráce pri presadzovaní menšinových práv. Partneri sa dohodli, že ako prvé pripravia menšinové jazykové mutácie príručiek o charte menšinových jazykov, ktoré sa následne zverejnia na webovom sídle Rady a splnomocnenca. Splnomocnenec Bukovszky tiež otvoril tému zriadenia fondu, z ktorého by menšinové organizácie a samosprávy mohli financovať aplikáciu jazykových práv.

28706