Splnomocnenec Bukovszky: Začína SODB 2021 – Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021

Nadchádzajúce sčítanie obyvateľstva má pre národnostné menšiny nesmierny význam. Prvýkrát si občania budú môcť priznať aj druhú národnosť. Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky očakáva,  že zmena pripravená v spolupráci so štatistickým úradom môže priniesť lepšie a presnejšie údaje o menšinách. Bukovszky je presvedčený, že túto zmenu bude treba komunikovať smerom k menšinám,  preto v tejto súvislosti inicioval stretnutie na pôde úradu, na ktorom privítal vedúcich predstaviteľov štatistického úradu a subjektov spolupracujúcich na komunikačnej kampani k sčítaniu.
 
Začiatkom septembra sa spúšťa kampaň k sčítaniu. Aj z tohto dôvodu splnomocnenec vyzdvihol potrebu úzkej spolupráce, ktorá je predpokladom získania kvalitných údajov. Zástupkyňa ŠÚ SR zdôraznila dôležitosť sčítania a komunikácie jeho pozitívneho obsahu smerom k verejnosti. Splnomocnenec ocenil zhodu na spoločnom postupe k základnému cieľu, ktorým je získanie kvalitných dát zo sčítania. „Som presvedčený, že naše konštruktívne stretnutie prinesie ovocie a dôležitosť sčítania úspešne odprezentujeme aj smerom k menšinám“, zdôraznil Bukovszky.

27798