Splnomocnenec čestným hosťom kultúrneho podujatia Dni nemeckej kultúry

László Bukovszky splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny prijal pozvanie na kultúrne podujatie „Dni nemeckej kultúry – Kultúry spišských Nemcov“, ktoré sa uskutočnilo 2. – 3. júna 2018 v Chmeľnici. Podujatie už tradične organizoval miestny Karpatskonemecký spolok v Chmeľnici, v tomto roku po 26. krát. Splnomocnenec sa zúčastnil na nedeľňajšom programe, ktorého súčasťou bolo odhalenie pamätných tabúľ padlým v 1. a 2. svetovej vojne, deportovaným a vyhnaným, ako aj samotný kultúrny program, na ktorom sa predstavili spevácke a tanečné súbory nemeckej menšiny zo Slovenska a zahraničné súbory z Bosny, Rumunska a Poľska. Podujatie svojím zameraním už tradične prispieva k pestovaniu a prehĺbeniu kultúrneho dedičstva nemeckej menšiny.

Fotogaléria
23693