Splnomocnenec čestným hosťom slávnostného odhalenia pamätníka Sándora Petőfiho

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky sa 3. októbra 2020 zúčastnil slávnostného odhalenia pamätníka svetoznámeho básnika Sándora Petőfiho. Podujatie, ktorého súčasťou bol aj akt kladenia vencov, sa konalo v obci Necpaly, rodisku matky maďarského básnika, pri príležitosti blížiaceho sa dvojstého výročia jeho narodenia. Postava Sándora Petőfiho predstavuje spoločnú hodnotu tak pre Maďarov ako aj pre Slovákov. Nerozdeľuje ale spája a dáva možnosť na hlbšie poznanie minulosti a obdiv krásy poézie. Slávny básnik pripomína našu spoločnú históriu a je symbolom vzájomného rešpektu oboch národov.

V rámci slávnostného príhovoru splnomocnenec vyjadril svoju úctu a poďakovanie vedeniu obce Necpaly a Maďarskému spolku Turca za vykonané úsilie spojené s týmto historickým momentom a ako prejav uznania odovzdal starostovi obce a predsedovi spolku striebornú pamätnú medailu Slovenskej republiky spolu s pamätným listom.27936