Splnomocnenec hosťom konferencie Romologické diskurzy – RODI 2018

László Bukovszky splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa zúčastnil konferencie pod názvom „Romologické diskurzy – RODI 2018 (Vakeras pal o Roma)“, ktorá sa uskutočnila 15. novembra 2018 v priestoroch Poradenského a servisného centra Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pri príležitosti Medzinárodného dňa rómskeho jazyka. Podujatie organizoval Ústav romologických štúdií FSVaZ Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Cieľom konferencie bolo poukázať na potrebu podpory rozvoja a ochrany rómskej kultúry, ako aj predostrieť aktuálnu situáciu v oblasti rómskeho jazyka a jeho perspektívy v praxi na Slovensku.
Pri tejto príležitosti sa splnomocnenec v závere konferencie prostredníctvom moderovanej diskusie vyjadril k aktuálnemu stavu rómskeho jazyka na Slovensku, ako aj k možnostiam a limitom pri napĺňaní jazykovej legislatívy v praxi.

25779