Splnomocnenec iniciuje dvojjazyčné informácie aj na poštách

László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny pokračuje v oslovovaní subjektov v otázke aplikácie jazykových práv národnostných menšín. V tejto súvislosti sa splnomocnenec obrátil listom na generálneho riaditeľa Slovenskej pošty a. s. Róberta Gálika, aby upozornil na povinnosť uvádzať dvojjazyčné informácie týkajúce sa ohrozenia  života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku na pobočkách pošty v obciach, v ktorých občania národnostných menšín tvoria najmenej 20 % obyvateľstva. Taktiež pripomenul, že všetky nápisy a oznamy určené verejnosti  sa môžu uvádzať dvojjazyčne s cieľom zvýšenia kvality poskytovania služieb klientom pošty.
Splnomocnenec verí, že Slovenská pošta ako jeden z najväčších poskytovateľov služieb v uvedených obciach sa proaktívne postaví k jeho iniciatíve.
 
23482