Splnomocnenec iniciuje dvojjazyčnosť na zastávkach aj v autobusoch

Z iniciatívy splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Lászlóa Bukovszkého sa uskutočnilo stretnutie s generálnym riaditeľom Arriva Slovakia a.s., Lászlóom Ivanom, na ktorom sa dohodli o spoločnom a  komplexnom postupe dvojjazyčného označenia zastávok a autobusových digitálnych tabúľ. Dopravná spoločnosť Arriva Slovakia a. s. patrí medzi najväčšie dopravné podniky a zabezpečuje verejnú dopravu v niekoľkých okresoch Nitrianskeho a Košického kraja s početnou menšinou. Splnomocnenec považuje za dôležité oslovovať úspešné medzinárodné firmy, ktoré môžu byť príkladom pre ostatných.
László Bukovszky vyzdvihol doterajší pozitívny prístup firmy Arriva Slovakia a.s. pri presadzovaní dvojjazyčnosti a navrhol spoluprácu pri ďalšom rozširovaní vizuálnej dvojjazyčnosti. László Ivan potvrdil, že spoločnosť  je otvorená vzájomnej spolupráci a v prípade, že obce požiadajú o dvojjazyčné označovanie, spoločnosť vie na svojich linkách a na zastávkach túto službu zabezpečiť.
Splnomocnenec v krátkom čase osloví listom samosprávy, v ktorých verejnú dopravu zabezpečuje Arriva Slovakia a.s., a ktoré spĺňajú zákonom stanovené predpoklady, aby  avizovali, či majú záujem o dvojjazyčné názvy zastávok a v ďalšom kroku tieto sumarizované informácie posunie dopravnej spoločnosti, ktorá sa zaviazala v rámci finančných možností v čo najkratšom termíne zabezpečiť dvojjazyčné názvy.

23864