Splnomocnenec na festivale Morava krásna zem v Galante

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky sa zúčastnil 6. ročníka festivalu Morava krásna zem, ktorý sa konal v rámci Galantských trhov. Festival organizovaný O.Z. Morava krásna zem je najväčším kultúrnym podujatím moravskej národnostnej menšiny na Slovensku.
Splnomocnenec vo svojom príhovore pripomenul, že Slovenská republika je jediná krajina, ktorá uznáva moravskú národnosť a podľa posledného sčítania sa viac ako 3000 občanov hlásilo k tejto národnosti.  Ďalej vyzdvihol, že stredná Európa je charakteristická tým, že vedľa seba žijú príslušníci rôznych národov a národností v pokoji a v mieri. „Tento festival je dôkazom toho, že si vážime ľudí, ktorí žijú okolo nás a majú iný jazyk, kultúru a v neposlednom rade sme schopní prijímať túto pridanú hodnotu, ktorú i tento festival ponúka“, poznamenal splnomocnenec.

24712