Splnomocnenec ocenený Zlatým rožkom 2018

Pred pár rokmi niekoľko nadšencov založilo Občianske združenie  Bratislavské rožky/Pozsonyi Kifli Polgári Társulás, ktorého cieľom bolo znovuobjaviť genius loci, teda ducha miesta niekdajšieho korunovačného mesta.  Ich nadšenie sa pretavilo do konkrétnych projektov a dnes bratislavské rožky nie sú len chutným pečivom, ktoré preslávilo  „krásavicu na Dunaji“,  ale označuje aj aktivity, ktoré úspešne prezentujú  históriu a dnešný život mesta ako pre obyvateľov,  tak aj pre milovníkov mesta Bratislava.
László Bukovszky ako splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny a zároveň aj ako historik, roky sleduje činnosť občianskeho združenia. Oceňuje, že zaujímavým spôsobom a na vysokej odbornej úrovni prezentujú kultúru a históriu bývalého trojjazyčného mesta a aktuálne informujú o otvorenej a tolerantnej Bratislave.
Aj z tohto dôvodu sa László Bukovszky cíti byť poctený udelením ocenenia Zlatý rožok 2018, ktorým OZ Bratislavské rožky  vyjadruje poďakovanie dobrovoľníkom a podporovateľom za ich podporu. „V deväťdesiatych rokoch človek mal dojem,  že Bratislava stratila svoju hrdosť alebo sa iba vyplakávalo nad tým, čo stratila za uplynulé jedno storočie. Občianske združenie za niekoľko rokov dosiahlo niečo výnimočné. Dokázalo spropagovať a priblížiť ľudom našu spoločnú históriu nevídaným spôsobom a za to im patrí veľká vďaka“, zdôraznil László Bukovszky pri prevzatí ocenenia.
 

25984