Splnomocnenec ocenil prácu dvoch významných predstaviteľov menšín pri príležitosti ich životného jubilea

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky udelil zlatú medailu Slovenskej republiky s pamätným listom Ondrejovi Pössovi predsedovi Karpatskonemeckého spolku na Slovensku a Pavlovi Bogdanovi podpredsedovi Ústrednej rady Zväzu Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky pri príležitosti ich životného jubilea.

Ondrej Pöss a Pavol Bogdan sú viac ako jedno desaťročie volenými členmi Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny za nemeckú a ukrajinskú národnostnú menšinu, ktorý je stálym odborným orgánom poradného orgánu vlády SR.

Splnomocnenec, ako predseda výboru, mal pôvodne odovzdať ocenenie na plánovanom zasadnutí výboru 18. decembra, ktoré sa však kvôli pandemickým opatreniam neuskutočnilo, preto ocenenie odovzdal menovaným osobne v Bratislave a v Prešove.

Splnomocnenec vyzdvihol najmä prácu, ktorú ocenení vykonali pre ochranu a rozvoj identity príslušníkov nemeckej a ukrajinskej menšiny. Pripomenul, že aj keď osud oboch národností v 20. storočí bol odlišný, tak Nemci a Ukrajinci na Slovensku sú predstaviteľmi našej spoločnej stredoeurópskej histórie a kultúry. “Obe menšiny čelia odlišným výzvam, ale ich jazyk a kultúra sú našim spoločným dedičstvom. Civilizovaná a demokratická spoločnosť takéto dedičstvo chráni a na ich predstaviteľov nezabúda,“ poznamenal Bukovszky.

28211