Splnomocnenec požiadal obce o spoluprácu

Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny László Bukovszky sa obrátil listom na starostov a primátorov niektorých menšinových obcí v Nitrianskom a Košickom kraji, v ktorom ich žiada o vyjadrenie k možnosti označenia autobusových zastávok aj v menšinovom jazyku spoločnosťou Arriva a.s.
Medzi splnomocnencom a generálnym riaditeľom dopravnej spoločnosti  Arriva a.s. Lászlóom Ivanom prebehlo niekoľko rokovaní k tejto otázke. 
Splnomocnenec oslovil  103 obcí v Nitrianskom kraji a 55 obcí v okrese Trebišov a Michalovce a okrem stanoviska požiadal aj o doplnenie zaužívaných názvov zastávok v menšinovom jazyku. Napriek tomu, že úrad očakáva odpovede do konca augusta, splnomocnenec s potešením konštatuje pozitívny prístup a vyjadrenie mnohých obcí už počas uplynulých dní.

24525