Splnomocnenec pre národnostné menšiny poskytol metodickú pomoc prepravcovi RegioJet a. s.

László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny víta ďalšie iniciatívy prepravcu RegioJet a. s., ktorý po spustení doplnkového hlásenia 26 zastávok a ďalších oznamov aj v maďarskom jazyku na trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno v blízkej budúcnosti plánuje rozšírenie dvojjazyčných informácií  o písomné informácie týkajúce sa predovšetkým ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku cestujúcich vo vlakoch patriacich tejto spoločnosti. V tejto súvislosti poskytol úrad splnomocnenca odbornú a metodickú pomoc pri zabezpečení tohto zámeru, keďže  ide o aktivity napomáhajúce plniť vytýčené ciele v oblasti používania jazykov národnostných menšín.

22694