Splnomocnenec rokoval s policajným prezidentom SR

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky dnes na pôde Prezídia Policajného zboru rokoval s policajným prezidentom Petrom Kovaříkom.
Témou rokovania bola aplikácia jazykových práv národnostných menšín na jednotlivých organizačných útvaroch v rámci polície, ktoré sídlia v menšinových obciach a mestách. Splnomocnenec otvoril tému vizuálnej dvojjazyčnosti, používania dvojjazyčných formulárov, ako aj tému pôsobnosti dopravných inšpektorátov pri osádzaní dvojjazyčných dopravných značiek.

Navrhol nastavenie pravidelnej výmeny informácií, koordináciu postupov, ako aj poskytnutie odbornej i metodickej pomoci. „Chceme pokračovať v začatej systémovej práci a dohodli sme sa, že budeme hľadať všetky možnosti na to ako sa dá a nie na to ako nie je možné jazykové práva menšín aplikovať“ – vyzdvihol László Bukovszky.
28031