Splnomocnenec sa stretol s členmi vlády

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky absolvoval prvé pracovné stretnutia s členmi vlády SR. Začiatkom týždňa sa stretol s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou. Ústrednou témou pracovného stretnutia bola ďalšia vzájomná spolupráca, ktorá by mala nadviazať na predchádzajúce obdobie a ďalší postup prípravy zákona o národnostných menšinách v zmysle Programového vyhlásenia vlády SR.

V piatok  sa splnomocnenec na pôde ministerstva stretol s ministerkou kultúry Natáliou Milanovou. Obe strany počas rokovania vyzdvihli dôležitú úlohu oboch inštitúcií pri ochrane a rozvoji kultúry a identity národnostných menšín na Slovensku. Dohodli sa, že splnomocnenec a jeho úrad sa budú aktívne podieľať na jednotlivých konkrétnych úlohách, ktoré vyplývajú z Programového vyhlásenia vlády SR. Splnomocnenec pri jednaní okrem iného vyzdvihol dôležitosť ďalšej existencie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, národnostných múzeí, ako aj plánovaný rozvoj národnostného vysielania RTVS. Pri konštruktívnom jednaní sa tiež otvorila otázka zohľadnenia koexistencie štátneho jazyka a menšinových jazykov pri ich používaní.

„Som rád, že mám za sebou prvé jednania, ktoré sa viedli v konštruktívnom duchu. V blízkej budúcnosti sú naplánované ďalšie stretnutia s členmi vlády SR, ktorí v menšinovej politike zohrávajú kľúčovú úlohu“ – vyzdvihol splnomocnenec Bukovszky.


27610