Splnomocnenec sa stretol s generálnym riaditeľom ŽSR

Dlhodobým cieľom úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny je presadiť zákon o používaní jazykov národnostných menšín do každodennej praxe. Splnomocnenec László Bukovszky preto inicioval stretnutie s generálnym riaditeľom Železníc Slovenskej republiky Martinom Erdössym, s ktorým hovoril o možnosti rozšírenia vizuálnej dvojjazyčnosti na železničných staniciach a zastávkach a požiadal partnera o doplnenie povinných a doplňujúcich informácií v menšinovom jazyku na železničných staniciach v obciach, kde národnostná menšina tvorí aspoň 20% obyvateľstva. Generálny riaditeľ ŽSR ubezpečil splnomocnenca, že vedenie železníc do 30. septembra 2018 zanalyzuje situáciu a v prípade nedostatočnej aplikácie zákona o používaní jazykov národnostných menšín zjedná nápravu. Splnomocnenec uvítal prístup partnera k tejto téme a ponúkol ŽSR odbornú a metodickú pomoc.
 
 

24723