Splnomocnenec sa stretol s Ivanom Korčokom

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky sa dnes na pôde ministerstva stretol s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivanom Korčokom. Stretnutie bolo pokračovaním série rokovaní s členmi vlády SR k aktuálnym výzvam a úlohám v oblasti menšinovej politiky štátu.

Počas rokovania sa prioritne venovali plneniu Programového vyhlásenia vlády, konkrétne príprave zákona o národnostných menšinách. Splnomocnenec priblížil Ivanovi Korčokovi proces tvorby budúceho zákona, ktorý má reflektovať na aktuálne výzvy a podnety národnostných menšín. Zhodli sa, že zákon má vychádzať z dobrých európskych príkladov, ale musí tiež byť v súlade s ústavou a medzinárodnými dokumentmi a záväzkami Slovenskej republiky.

Taktiež sa venovali niektorým úlohám, ktoré vyplývajú zo záverov Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín z minulého roka.

Splnomocnenec na rokovaní inicioval zlepšenie spoločného postupu pri aplikačnej praxi menšinových jazykových práv v zmysle Charty regionálnych alebo menšinových jazykov, ako aj prípravu informačných materiálov ako pre používateľov, tak aj pre povinné subjekty.

27972