Splnomocnenec sa stretol s poradnými jazykovými skupinami. Preklady zákonov pokračujú

László Bukovszky sa v rámci dvojdňovej pracovnej cesty v Prešovskom kraji  stretol s členmi nemeckej, rusínskej a ukrajinskej poradnej jazykovej skupiny. Cieľom návštevy bolo stanoviť nové ciele, určiť okruh činností a pripraviť rozšírenie menšinových terminologických slovníkov.
V minulom roku pripravilo päť poradných jazykových skupín preklady  ôsmich najdôležitejších zákonov, ktoré boli následne zverejnené v elektronickej podobe cez právny a informačný portál Slov-Lex. Podľa splnomocnenca sa spolupráca osvedčila, a preto už aj na základe podpísaného memoranda s ministerstvom spravodlivosti navrhol v tejto činnosti pokračovať. Za spomínaným účelom sa v Chmeľnici stretol s nemeckou skupinou a následne na to v Prešove s rusínskou a ukrajinskou skupinou. Rozhovory boli zamerané na presnú špecifikáciu zákonov, ktoré jednotlivé menšiny považujú pre svoju komunitu za najdôležitejšie. „ V prvom kole sme sa zamerali na základné právne normy, ktoré riešia práva národnostných menšín. V tomto roku ideme pokračovať v  nastavenom trende s tým rozdielom, že okrem niektorých zásadných právnych noriem, si menšiny budú samé určovať aj preklady takých právnych noriem, ktoré sa ich najviac dotýkajú v každodennej praxi. Pre mňa je najdôležitejšie, aby preklady  slúžili hlavne pre menšinu “, zdôraznil Bukovszky.
Splnomocnenec pripomenul, že preklady dávajú jedinečnú šancu aj na rozšírenie a doplnenie už existujúcich terminologických slovníkov.

Fotogaléria
26368