Splnomocnenec sa stretol s predsedníčkou Rady pre vysielanie a retransmisiu

Z iniciatívy splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Lászlóa Bukovszkeho sa uskutočnilo pracovné stretnutie s pani Martou Danielovou predsedníčkou Rady pre vysielanie a retransmisiu, v rámci ktorého boli prerokované otázky týkajúce sa možností predĺženia výnimky z povinného pomeru slovenskej hudobnej tvorby v národnostnom vysielaní RTVS. Na stretnutí sa zúčastnil aj riaditeľ sekcie národnostného vysielania RTVS Attila Lovasz. V súvislosti s informáciou, že v súčasnom období sa pripravuje nový zákon o vysielaní a retransmisii splnomocnenec vyjadril presvedčenie, že nová úprava bude zohľadňovať vyvážený prístup k podpore a ochrane jazykov národnostných menšín predovšetkým vo verejnoprávnych médiách.
 

26544