Splnomocnenec víta nové dvojjazyčné nápisy v predajniach Lidl a COOP Jednota

Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny László Bukovszky za ostatné mesiace viedol rokovania so zástupcami najväčších obchodných reťazcov na Slovensku o dodržaní vizuálnej dvojjazyčnosti  v obciach, kde zastúpenie národnostnej menšiny presahuje 20 % obyvateľstva. Počas rozhovorov splnomocnenec obchodným reťazcom pripomenul, aké povinnosti ale aj možnosti majú v danej problematike. Úrad splnomocnenca za svoju prioritu označil aplikáciu zákona o používaní jazykov národnostných menšín, podľa ktorého sa informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku musia uvádzať aj v jazyku národnostnej menšiny. Ďalej požiadal zástupcov obchodných reťazcov, aby sa aj všeobecné a informatívne nápisy, hlavne otváracia doba a reklamné materiály, zverejňovali aj v jazyku národnostnej menšiny.
Splnomocnenec vyzdvihol korektný prístup obchodných reťazcov Lidl a COOP Jednota, v ktorých sa v poslednom období objavili dvojjazyčné nápisy. Bukovszky verí, že príkladný prístup Lidlu a COOP Jednoty povzbudí ostatné obchodné reťazce k obdobnému prístupu. Splnomocnenec zdôraznil, že pri uplatnení menšinových práv zohráva vizuálna dvojjazyčnosť dôležitú funkciu, lebo vytvára pozitívny obraz multikultúrneho prostredia.

Fotogaléria
23428