Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny na stretnutí skupiny k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania

László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa 18. januára 2017 na mestskom úrade v Dunajskej Strede zúčastnil stretnutia skupiny externých poradcov ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a zástupcov základných a stredných škôl k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania – Učiace sa Slovensko – časť Regionálne školstvo. Účelom stretnutia bolo predstavenie cieľov pre oblasť výchovy a vzdelávania v oblasti regionálneho školstva vyplývajúcich z Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania a poskytnutie priestoru na diskusiu tézam reformy vzdelávania, ktoré sú zverejnené na http://www.minedu.sk/tezy-k-narodnemu-programu-rozvoja-vychovy-a-vzdelavania/ .
 

21747