Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny prijal pozvanie mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Českej republiky v Bratislave

László Bukovszky splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny prijal pozvanie na stretnutie s mimoriadnou a splnomocnenou veľvyslankyňou Českej republiky v Bratislave J. E. Liviou Klausovou. Cieľom stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 22. septembra 2017 na pôde Veľvyslanectva Českej republiky v Bratislave, bolo prerokovanie otázok týkajúcich sa podpory a postavenia českej národnostnej menšiny na Slovensku so zameraním najmä na podporu kultúry českej národnostnej menšiny, ako aj používania českého jazyka na území Slovenskej republiky. Splnomocnenec informoval o prijatí zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a jeho kreovaní, ako aj o ďalších plánoch činností Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny v oblasti ochrany práv národnostných menšín. Obe strany si taktiež vymenili informácie o tom, čo ich v tejto oblasti v najbližšej dobe čaká, ako aj o možnostiach vzájomnej spolupráce na spoločných projektoch.

22733