Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny sa zúčastnil konferencie k 25. výročiu Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov

László Bukovszky splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa 14. novembra 2017 zúčastnil konferencie k 25. výročiu otvorenia Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov k podpisom zmluvných štátov. Jubilejnú konferenciu zorganizovalo Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska v Budapešti v spolupráci s Radou Európy v Štrasburgu. Výročnú konferenciu v Budapešti otvoril už 13. novembra 2017 J. E. Zsolt Németh, predseda Výboru zahraničných vecí Maďarského národného parlamentu. Konferencia pod názvom Ochrana identity prostredníctvom jazykových práv pozostávala zo štyroch panelov (Medzinárodný právny rámec; Problematika implementácie Charty; Vzdelávanie v regionálnych alebo menšinových jazykoch; Úloha občianskej spoločnosti, mládeže a moderných technológií na dosiahnutie cieľov Charty), v rámci ktorých vystúpili aj zástupcovia a zástupkyne za Radu Európy, Poradný výbor k Rámcovému dohovoru na ochranu národnostných menšín, úrad premiéra Maďarska či minister spravodlivosti Maďarska a ďalší významní hostia z odbornej a akademickej obce. Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny László Bukovszky pri tejto príležitosti diskutoval aj s Ferencom Kalmárom, ktorý je spolupredsedom Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín, ďalej s Jánom Fúzikom, predsedom Výboru pre národnosti Národného zhromaždenia v Maďarsku, ako aj s Lorántom Vinczem, ktorý je predsedom Federálnej únie európskych menšín (FUEN). Cieľom konferencie bolo zvýšiť povedomie o Charte, podporiť jej ciele a zdôrazniť, že zaistenie jazykových práv je predpokladom na budovanie demokratickej a kultúrne rôznorodej Európy.

Fotogaléria
22930