Splnomocnenec vlády SR na otvorení výstavy pri príležitosti 110. výročia narodenia Jánosa Selyeho

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky sa 26. januára 2017 zúčastnil na otvorení výstavy a sprievodných podujatí pri príležitosti 110. výročia narodenia J. Selyeho svetoznámeho lekára, chemika, a univerzitného pedagóga považovaného za otca moderného výskumu  stresu názvom János Selye: Pôvod stresu a jeho príčiny.
 
V roku 2004 bola po tomto významnom rodákovi z Komárna pomenovaná novovzniknutá univerzita v Komárne. V rámci sprievodných podujatí výstavy sa uskutočnilo sympózium zamerané na život, vedeckú a profesionálnu činnosť J. Selyeho vo svetle najnovších historických výskumov. Výstavu v priestoroch Univerzity J. Selyeho v Komárne otvorila Éva Czimbalmosné Molnár mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Maďarska v Slovenskej republike a János Tóth rektor Univerzity J. Selyeho v Komárne.


21796