Splnomocnenec vlády SR na pracovnej ceste v okresoch Rimavská Sobota a Revúca

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky sa 27. októbra 2017 zúčastnil pracovného stretnutia so starostami obcí z okresov Rimavská Sobota a Revúca, kde žije početná skupina občanov maďarskej a rómskej národnosti. Cieľom stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v obci Hajnáčka a Šimonovce bolo prediskutovať otázky spolupráce v oblasti zlepšenia používania maďarského a rómskeho jazyka v praxi, a to najmä v úradnom styku v týchto obciach a spoločne hľadať riešenia zamerané na odstránenie nedostatkov, na ktoré poukázala Správa o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky za obdobie rokov 2015 - 2016 schválená vládou SR začiatkom tohto roka. Výsledkom stretnutia bola dohoda na spoločných krokoch vedúcich k napĺňaniu vytýčených cieľov.

22894