Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny absolvoval zahraničnú pracovnú cestu do Berlína

László Bukovszky splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny absolvoval 20. – 21. júna 2017 zahraničnú pracovnú cestu v Berlíne, v rámci ktorej  sa zúčastnil výročného stretnutia Pracovného spoločenstva nemeckých menšín (AGDM), ktorú usporiadala organizácia FUEN (Federálna únia európskych menšín). Splnomocnenec sa na pôde Veľvyslanectva Slovenskej republiky stretol a rokoval s Hartmutom Koschykom, splnomocnencom spolkovej vlády pre otázky vysídlencov a národnostné menšiny a Lorántom Vinczem, prezidentom Federálnej únie európskych menšín predovšetkým o skúsenostiach v oblasti postavenia a práv príslušníkov nemeckej menšiny v Európe, ako aj v Slovenskej republike.

22424