Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny absolvoval zahraničnú pracovnú cestu do Prahy

László Bukovszky splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny absolvoval v dňoch 2. – 3. októbra 2017 zahraničnú pracovnú cestu do Prahy. V rámci nej sa stretol s Tomášom Grulichom predsedom komisie pre krajanov žijúcich v zahraničí Senátu Českej republiky, s ktorým si vymenili informácie o národnostných a krajanských politikách oboch krajín, ako aj príklady dobrej praxe v tejto oblasti. Druhý deň pracovnej cesty bol venovaný pracovnému stretnutiu s ministrom kultúry Českej republiky Danielom Hermanom a námestníkom ministra kultúry Patrikom Košickým. Cieľom stretnutia, ktoré sa uskutočnilo na pôde Ministerstva kultúry Českej republiky, bola výmena informácií a skúsenosti v oblasti podpory kultúry národnostných menšín na území Českej a Slovenskej republiky. Splnomocnenec zároveň informoval o prijatí zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a jeho kreovaní, ako aj o ďalších plánoch činností Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny v oblasti ochrany práv národnostných menšín. Obe strany si taktiež vymenili informácie o tom, čo ich v tejto oblasti v najbližšej dobe čaká, ako aj o možnostiach vzájomnej spolupráce v tejto oblasti.

22771