Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny na 5. ročníku festivalu moravskej národnostnej menšiny

László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny, 11. augusta 2017 otvoril 5. ročník festivalu Morava krásna zem v Galante. Festival zorganizovalo občianske združenie MORAVA KRÁSNA ZEM, na ktorom vystúpil mužský spevácky zbor Mužáci MORAVIA, dychová hudba Lanžhotčanka či detské folklórne súbory Dúbravček a Drienky. Návštevníci mali taktiež možnosť zúčastniť sa na kultúrnom programe na nádvorí neogotického kaštieľa v Galante. Festival je tradične podporovaný Úradom vlády SR z dotačného programu Kultúra národnostných menšín.

Fotogaléria
22597