Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny na premiére predstavenia v Jókaiho divadle v Komárne

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky sa 3. februára 2017 zúčastnil na premiére hry Henrika Ibsena s názvom A nép ellensége (Nepriateľ ľudu) v Jókaiho divadle v Komárne. Ibsen v dráme z roku 1882 kritizuje prehnitú meštiacku morálku na pozadí manipulácií a zložitých medziľudských vzťahov.
Jókaiho divadlo v Komárne je profesionálne činoherné divadlo hrajúce v maďarskom jazyku, ktoré má svoju stálu scénu v Komárne už od roku 1952. Jeho hlavným poslaním je šírenie divadelnej kultúry.

21830