Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny na východnom Slovenku

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky sa 9. novembra 2017 zúčastnil pracovného stretnutia s predsedníčkou Českého spolku v Košiciach a podpredsedníčkou Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Dagmar Takácsovou a tiež s novým riaditeľom Divadla Romathan s Karolom Adamom. V sídle občianskeho združenia Rovás na Alžbetinej ulici v Košiciach sa stretol s predsedom mestského výboru Csemadoku Košice, predsedom občianskeho združenia Rovás a predstaviteľkou Pamätnej izby Sándora Máraiho. Ďalej v predvečerných hodinách sa stretol v obci Veľké Raškovce so starostami obcí Michalovského a Trebišovského okresu, kde prediskutovali možnosti hľadania riešení zamerané na odstránenie nedostatkov pri používaní jazykov národnostných menšín, na ktoré poukázala Správa o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky za obdobie rokov 2015 – 2016. Zároveň splnomocnenec predstavil zásady fungovania Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. V piatok 10. novembra 2017 sa splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny zúčastnil pracovného stretnutia v Prešove s riaditeľom Divadla A. Duchnoviča, riaditeľom Múzea rusínskej kultúry a so zástupcami Zväzu Rusínov a Ukrajincov na Slovensku.

22925