Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny prevzal záštitu nad XIV. ročníkom Európskeho Rómskeho kováčskeho sympózia

László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny, prevzal záštitu nad XIV. ročníkom Európskeho Rómskeho kováčskeho sympózia a zúčastnil sa na jeho slávnostnom otvorení 16. septembra 2017 v Dunajskej Lužnej. Na tomto tradičnom podujatí sa každoročne predstavujú výsledky kováčskej tvorby a  remesiel nielen prostredníctvom výstavy týchto diel, ale aj živými ukážkami samotnej tvorby. Tento ročník zorganizovalo občianske združenie CHARTIKANO s finančnou podporou z dotačného programu Kultúra národnostných menšín. Súčasťou podujatia boli detské tvorivé dielne, ako aj vystúpenia tanečného súboru Jagalo Jílo z Očovej a Divadla Romathan z Košíc, či posedenia pri hudbe Rigo Band.

22715