Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny rokoval o novele štatútu VNMES

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky inicioval pracovné stretnutie k aktualizácii štatútu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť v nadväznosti na uznesenie  24. zasadnutia rady vlády, ktorým uložili  predsedom výborov rady pripraviť aktualizáciu štatútov výborov. Na pracovnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 31. januára 2017 v priestoroch Úradu vlády SR, sa zúčastnili zástupcovia a zástupkyne národnostných menšín, sekretariátu Výboru, ako aj nezávislí odborníci v oblasti postavenia a práv národnostných menšín. Závery a odporúčania pracovného stretnutia budú predmetom diskusie na nasledujúcom zasadnutí Výboru.

21804