Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa stretol s nitrianskym diecéznym biskupom

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky sa 16. marca 2017 v sprievode štátneho tajomníka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka stretol na Nitrianskom hrade s nitrianskym diecéznym biskupom Mons. Viliamom Judákom. Na stretnutí si zúčastnení vymenili názory na súčasný stav cirkevného školstva a načrtli možnosti ďalšej spolupráce v tejto oblasti. Zároveň sa splnomocnenec vlády v kontexte odporúčaní Slovensko-maďarskej zmiešanej komisie pre záležitosti menšín informoval o náboženskom živote veriacich hlásiacich sa k maďarskej národnostnej menšine  na území nitrianskej diecézy a o príprave nových kňazov.

Fotogaléria
22017