Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa stretol s riaditeľom Centra národnostného vysielania RTVS

László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa 20. apríla 2017 stretol s riaditeľom Centra národnostného vysielania RTVS Attilom Lovaszom v priestoroch Úradu vlády SR, ktorého cieľom bola výmena informácií týkajúce sa vysielania verejnoprávnej televízie a rozhlasu pre národnostné menšiny žijúce na Slovensku. K hlavným témam spoločného stretnutia patrilo spoločné hľadanie možností rozšírenia národnostného vysielania RTVS vrátane využitia filmovej produkcie podporenej z dotačného programu Kultúra národnostných menšín za predchádzajúce obdobie.

22136