Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa stretol s verejnou ochrankyňou práv

Z iniciatívy Lászlóa Bukovszkeho splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny sa uskutočnilo 13. júla 2017 pracovné stretnutie s Máriou Patakyovou, verejnou ochrankyňou práv, v priestoroch kancelárie verejného ochrancu práv. Spoločná diskusia bola venovaná témam súvisiacim s ochranou práv príslušníkov národnostných menšín v Slovenskej republike. László Bukovszky predstavil svoje ciele v kontexte zámerov programového vyhlásenia vlády SR, ako aj Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020. V rámci diskusie sa splnomocnenec vlády SR a verejná ochrankyňa práv dohodli na vzájomnej spolupráci pri realizácii jednotlivých operačných cieľov Akčného plánu, ako aj na výmene informácií a spolupráce v ďalších oblastiach spoločného záujmu.

Fotogaléria
22523