Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa stretol so štátnou tajomníčkou Ministerstva vnútra SR

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky 3. februára 2017 absolvoval pracovné stretnutie s Denisou Sakovou štátnou tajomníčkou Ministerstva vnútra SR. Cieľom pracovného stretnutia bolo prerokovanie otázok súvisiacichs riešením konkrétnych nedostatkov v aplikačnej praxi zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov identifikovaných v Správe o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky, ktorú schválila vláda SR začiatkom januára tohto roku. Zároveň sa dohodli na spoločnom postupe a spolupráci v danej oblasti na úrovni verejnej správy.

21828