Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa stretol so zástupcami obcí seneckého okresu

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky sa 29. júna 2017 vo Veľkom Bieli zúčastnil pracovného stretnutia so zástupcami 15 obcí seneckého okresu. Cieľom stretnutia bolo prediskutovať otázky spolupráce v oblasti zlepšenia používania maďarského jazyka v praxi, a to najmä v úradnom styku v týchto obciach a spoločne hľadať riešenia zamerané na odstránenie nedostatkov, na ktoré poukázala Správa o používaní jazykov národnostných menšín za roky 2015 – 2016 a ktorú vláda SR schválila začiatkom tohto roka. Výsledkom stretnutia bola široká diskusia a dohoda na spoločných krokoch vedúcich k napĺňaniu zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín. Bolo to v poradí druhé stretnutie so zástupcami obecných samospráv, ktoré budú v blízkej budúcnosti nasledovať v ďalších regiónoch Slovenska.

22469