Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa stretol so zástupcami Regionálneho združenia podzoborských obcí vo Veľkom Cetíne

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky sa 13. júna 2017 zúčastnil pracovného stretnutia so zástupcami Regionálneho združenia podzoborských obcí.  Združenie zastrešuje štrnásť obcí Nitrianskeho kraja z okresov  Nitra, Zlaté Moravce a Nové Zámky, kde žije početná skupina občanov maďarskej národnosti. Cieľom stretnutia bolo prediskutovať otázky spolupráce v oblasti zlepšenia používania maďarského jazyka v praxi, a to najmä v úradnom styku v týchto obciach a spoločne hľadať riešenia zamerané na odstránenie nedostatkov, na ktoré poukázala Správa o používaní jazykov národnostných menšín za roky 2015-2016 a ktorú vláda SR schválila začiatkom tohto roka. Výsledkom stretnutia bola dohoda na spoločných krokoch vedúcich k napĺňaniu vytýčených cieľov.

22393