Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa zúčastnil podujatia k 15. výročiu založenia Múzea kultúry Maďarov na Slovensku

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky sa 22. marca 2018 zúčastnil podujatia pri príležitosti 15. výročia založenia Múzea kultúry Maďarov na Slovensku, ktoré je špecializovaným pracoviskom Slovenského národného múzea. V rámci podujatia, ktoré zorganizovalo Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku vo svojom sídle v Brämerovej kúrii v Bratislave, bola prezentovaná aj publikácia Museum Acta Hungarica. Pri tejto vzácnej príležitosti splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny udelil riaditeľke múzea Gabrielle Jarábik ďakovnú striebornú medailu Slovenskej republiky za úsilie vykonané v oblasti podpory rozvoja vzdelávania a vedy Maďarov na Slovensku.

23369