Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny spoluotváral výstavu v Múzeu kultúry Maďarov na Slovensku

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky spolu s generálnym riaditeľom Slovenského národného múzeá Branislavom Panisom a riaditeľom Petőfiho literárneho múzea v Budapešti Gergelyom Prőhlem 12. mája 2017 otvorili výstavu v Múzeu kultúry Maďarov na Slovensku pod názvom Milý vážený priateľ! Arany Madách Literárne priateľstvo (Kedves tisztelt Barátom! Arany Madách Irodalmi barátság). Výstava je venovaná vzácnemu priateľstvu dvoch maďarských literárnych velikánov Jánosa Aranya a Imre Madácha, pričom mapuje prostredníctvom prezentácie vzájomnej korešpondencie ich životné cesty, vzájomné stretnutia i osobité priateľstvo oboch literátov. Dobovými dokumentmi a obrázkami taktiež približuje miesta ich stretnutí, ku ktorým patria aj Dolná Strehová a Sliač. Výstavu s podporou dotačného programu Kultúra národnostných menšín pripravilo Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku a Občianske združenie Tradície a hodnoty. Vo výstavných priestoroch Brämerovej kúrie výstava potrvá do 15. októbra 2017.

22249