Srbský veľvyslanec Mončilo Babić na návšteve u splnomocnenca

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky prijal veľvyslanca Srbskej republiky Momčila Babića, s ktorým diskutoval okrem iného aj o postavení srbskej menšiny na Slovensku. Podľa posledného sčítania sa k srbskej národnosti prihlásilo 698 občanov Slovenska.

Veľvyslanec Babić nastúpil do funkcie len pred niekoľkými mesiacmi, preto účelom jeho návštevy bolo predstaviť svoje postoje a vytvoriť mechanizmy spolupráce. Zdôraznil, že medzi Srbskou republikou a Slovenskou republikou sú vynikajúce vzťahy, ale sú aj otvorené otázky, týkajúce sahlavnesrbských občanov pracujúcich na Slovensku. V krátkosti načrtol aj postavenie národnostných menšín v Srbsku a ich samosprávny systém národnostných rád, do ktorých sa nedávno uskutočnili voľby.  

Splnomocnenec ocenil spomínané menšinové mechanizmy a naznačil, že môžu byť inšpiráciou aj pre Slovenskú republiku. Veľvyslanca taktiež informoval o postavení a právach srbskej národnostnej menšiny na Slovensku a zdôraznil, že sú vytvorené vhodné podmienky, ktoré im zaručujú zachovanie si identity, ale poznamenal, že vždy je čo zlepšovať. László Bukovszky neopomenul ani spoluprácu s predstaviteľmi srbskej menšiny na Slovensku, ktorú označil za korektnú. „Slovenská politická scéna roky opakuje, že národnostné menšiny obohacujú našu spoločnosť. Mojím cieľom je vybudovať mechanizmy, ktoré napomáhajú zachovaniu tohto bohatstva“, zdôraznil splnomocnenec Bukovszky.

Veľvyslanec Babić vyjadril poďakovanie za poskytnuté informácie a navrhol v tomto  konštruktívnom dialógu pokračovať.

Fotogaléria
26011