Štatistický úrad propaguje sčítanie aj v menšinových jazykoch

Štatistický úrad v spolupráci Úradom splnomocnenca pripravil propagačné videá k sčítaniu obyvateľov aj s titulkami národnostných menšín. Videá prinášajú informácie o elektronickom sčítaní obyvateľov, ktoré trvá do 31.3.2021.  Obyvatelia naďalej môžu sa prihlásiť okrem iného k svojej národnosti a jazyku na stránke www.scitanie.sk .

Videá v menšinových jazykoch
Nemecký jazyk : https://youtu.be/waQmbpPWKeo
Ukrajinský jazyk : https://youtu.be/OFgb39P8u-Q
Maďarský jazyk : https://youtu.be/LGHJz-e4FDA 
Rómsky jazyk: https://youtu.be/gkQpaEBJaOI
Rusínsky jazyk: https://youtu.be/7OR7CTNZqiM


28352