Stretnutie so štátnym tajomníkom kultúry

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky pokračuje v stretnutiach s predstaviteľmi novej vlády. Pozvanie do úradu splnomocnenca prijal štátny tajomník ministerstva kultúry Vladimír Dolinay.  Stretnutie sa nieslo v priateľskom duchu, keďže aktéri sa dlhodobo stretávajú na rôznych fórach a úzko spolupracujú  aj na pôde Výboru pre národnostné menšiny. Vladimíra Dolinay bol vymenovaný za štátneho tajomníka začiatkom júna a bude zodpovedať aj za oblasť menšinovej kultúry, preto hlavnou témou stretnutia bolo prerokovanie rôznych foriem kultúrnych programov a dotácií a ich efektívnejšie nastavenie.  Obaja sa zhodli na tom, že niektoré mechanizmy podpory pre menšiny by sa dali vylepšiť a zjednodušiť.

Splnomocnenec Bukovszky otvoril aj tému blížiaceho sa termínu sčítania obyvateľstva. V tejto súvislosti požiadal ministerstva kultúry o podporu troch konkrétnych plánovaných podujatí, ktoré sa budú venovať literárnej tvorbe, histórii a ľudovej kultúre národnostných menšín. Dolinay  vyslovil presvedčenie, že ministerstvo v tejto téme bude otvorené spolupráci a je presvedčený, že sa podarí zorganizovať spoločné podujatia na spropagovanie kultúrnej a jazykovej rôznorodosti Slovenska. Na stretnutí sa okrajovo venovali aj  otázke jazykových práv a národnostných múzeí.

Fotogaléria
27747