Svetový deň Rómov

Rómovia sú našou v sociálnych aj občianskych právach najviac marginalizovanou menšinou, ale našim cieľom je, aby sme postupne menili ich situáciu. Na základe nášho akčného plánu, spoločne s kolegami, už roky pracujem na tom, aby jazykové  práva Rómov boli posilnené. Považujem za veľmi dôležité, aby identita našej druhej najväčšej menšiny bola upevnená a zároveň sa vytvorili silné mechanizmy k sebarealizácii. V minulom roku  v rámci unikátneho projektu sme pripravili do rómčiny prvé preklady najdôležitejších zákonov.  Vytvoril som pracovnú skupinu, ktorá okrem iného diskutovala, ako zachytiť čo najpresnejšie čísla Rómov pri sčítaní obyvateľstva v 2021.  V živote som optimista, preto verím, že tento deň nutne nemusí byť len o pripomínaní diskriminácie Rómov, ale  môže byť aj dôvodom vymenovania úspechov. Navzdory rastúcej nenávisti vytvárame podmienky pre skutočnú multietnickú a  tolerantnú spoločnosť, ako aj pre zachovanie etnickej identity, rozvoja jazyka a kultúrnych hodnôt rómskej komunity.
Svetový deň Rómov, ktorý bol ustanovený na počesť prvého celosvetového stretnutia Rómov zo 14 krajín sa uskutočnil v Orpingtone pri Londýne. Účastníci tohto stretnutia požiadali svetovú verejnosť, aby akceptovala ich vlastné pomenovanie Róm/Rómovia a zároveň sa prihlásili sa ku krajine svojho pôvodu – k Indii.  Pri tejto príležitosti taktiež prijali rómsku vlajku a hymnu.

26470