Sviatok Bulharov na Slovensku

Už niekoľko desaťročí si Bulhari žijúci na Slovensku pripomínajú 2. júna najväčšieho bulharského básnika a revolucionára Christa Boteva. Spomienkovej slávnosti, ktorá sa konala na Vajanského nábreží pri pomníku bulharských partizánov, sa zúčastnil aj splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky.
Pre malú, ale ambicióznu bulharskú komunitu na Slovensku považuje splnomocnenec tento deň za mimoriadne dôležitý. „Vidieť spolu staršiu generáciu a žiakov bulharskej základnej školy a bulharského gymnázia v Bratislave je povznášajúci pocit. Nezabúdať na svoje korene, zvyky, tradície a byť hrdý na svoju identitu aj tisíc kilometrov od svojej materskej krajiny je dôkazom toho, že bulharská menšina môže byť príkladom aj pre ďalšie málopočetné menšiny na Slovensku“, zdôraznil Bukovszky.
28585